روی عنوان اصلی وبلاگ ها کلیک کنید تا بروز بشوند.
                      سلام     بر تمامی دوستان

 

      اهل کتاب     و    کتاب خوانی

 

                           و

 

     کتابداران محترم      شهر گلشن


                -------------------------------------------------------------------------------------------------------


                         بسم الله الرحمن الرحیم

+ نوشته شده در  91/11/12ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

 

  نمونه کتب اهدائی به کتابخانه

+ نوشته شده در  91/11/12ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

 

 معرفی کتابدار موقت    کتابخانه شهید مطهری

 

 جهت اطلاع تمامی دوستان اهل مطالعه و تحقیق 

 

     برادر عزیز و گرانقدر        دانش آموز محترم  

 

جناب آقای :..........................     کلاس ................... دبیرستان   

+ نوشته شده در  91/11/12ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

                  

     وبلاگ های کتابخانه شهید مطهری 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 گام دوازدهم:   

 


 www.kanoonketab.mahdiblog.com     


         روی آدرس کلیک کنید.

+ نوشته شده در  91/11/11ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

 

 

         از ابتدای           تاسیس   

 

            کتابخانه شهید مطهری  

 

      حدود بیست و اندی      کتابدار

 

   تاکنون از شش ماه       تا پنج سال

 

 مشغول خدمت رسانی به مردم بوده اند.

+ نوشته شده در  91/11/11ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

    

     در زمستان  سال ۱۳۸۷ با دعوت

 

    از کتابداران محترم  و نیز کارشناس

 

      محترم کتابداری طی پنج جلسه

 

 اعضای شورای نظارت تعیین و اصول

 

کتابداری به سبک نوین آموزش داده شد

 

که رئوس مطالب بیان شده و نیز مبانی

 

 کتابداری به سبک جدید در بخش های

 

          دیگر وبلاگ درج می گردد.

 

 

+ نوشته شده در  91/11/11ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

                                               

                                  «بسمه تعالی »

 

                                 نکات مورد توجه  کتابداران و

 

   فهرست نویسان محترم کتابخانه شهید مطهری  

 

 

            (برداشتی ازسخنان استاد قاسم اساعیلیان

               کارشناس محترم رشته کتابداری

          در اولین جلسه مشاوره ای کتابداران

 و اعضای شورای کتابخانه با ایشان مورخ 18/12/87 )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) محل قرار گرفتن مهرها (مالکیت وثبت):

    الف ) مهر مالکیت :که بیانگر تعلق داشتن کتاب به کتابخانه مورد نظر می باشد (درسه جای کتاب)

1- بالای صفحه  عنوان (کمی پایین تراز لبه های کاغذ)

(صفحه عنوان:اولین صفحه کتاب است که عنوان کتاب ونویسنده با تیتر درشت نوشته شده )

 

3،2- دردوصفحه رمز

صفحه رمز : صفحاتی ازکتاب است (دوصفحه)که کتابدار با توجه به علاقه وتعلق خاطر یا به خاطر مورد توجه قرار گرفتن عدد صفحه (به دلایل متفاوت)آنرا انتخاب می کند که بهتر است هر دو عدد فرد باشد.

 ب) مهرثبت: که گویای یک شماره جهت ثبت دردفتر کتابخانه می باشد که در واقع به وسیله ی این شماره معلوم می گردد که کتاب مورد استفاده چه کسانی قرار گرفته یا درحال حاضر در دسترس چه کسی است.

1-   زیر تیتر صفحه عنوان

2-   بعد از صفحه عنوان روبروی مهر صفحه عنوان

 پشت صفحه آخر روبروی جلد درپایین صفحه (بطوریکه زیر محل قرر گرفتن کارت پشت جلد کتاب قرار بگیرد.)

2)شماره راهنمای کتاب (شماره قفسه وشماره کتاب) درجای عطف کتاب یعنی (روی حاشیه ستون جلد کتاب) درفاصله 3سانتیمتری پایین جلد قرار می گیرد.

3)سیستم های رده بندی کتب کتابخانه (کامپیوتری وجهانی است)

1- سیستم کنگره :

که ترکیبی ازحروف واعداد است واز 27 حروف لاتین تشکیل شده مثلاً BP بیانگر کتب مربوط به اسلام BF روانشناسی،Rپزشکی وDتاریخ می باشد.

2- سیستم د یوئی (ده دهی)

4)نرم افزار های موجود جهت استفاده برای یافتن کتب مورد نظر

1-   پارس آذرخش

2-   کاوش

3-   نمایه(که کاملترین نرم افزار موجود می باشد)

4-   .................

 


5)شماره گذاری های انجام شده درپشت صفحات اولیه کتاب توسط انتشارات

1-  شماره کاتر که ترکیبی ازحروف است ونشانه مؤلف است ودرپایین جدول مشخصات کتاب قرار                   می گیرد(درصفحات اولیه کتاب).

2-   شماره فیپا که شماره پیش ازانتشارات نامیده می شود ودرجدول مشخصات کتاب قرار می گیرد.

(درصفحات اولیه کتاب)

شماره کاتر درواقع علامت اختصاری (حروف اول اسم) خود کتاب ونیز نویسنده ومؤلف کتاب می باشد.

باید توجه داشت که شماره گذاری کامپیوتری جهانی این عیب را دارد که اگر یک کتاب ازجایگاه    اصلی اش تغییر مکان داد، قرار دادن دوباره ی آن کار دشواری به حساب می آید وبرای کنترل این امر باید یک نفر کتابدار به همراه اعضای کتابخانه که میخواهند ازسیستم باز استفاده کنند وخودشان به سراغ کتاب های مورد نظرشان بروند درمحیط کتابخانه حرکت کند، که دراصلاح به آن مصاحب مرجع می گویند.

مزیت این نوع فهرست نویسی هم اینست که شماره وحرفی که به کتاب تعلق می گیرد جهانی است ودر تمام کتابخانه های دنیا این کتاب به این شماره شناخته می شود، موضوع هرکتاب نیز درجدول مشخصات کتاب درصفحات اولیه کتاب بیان شده است.

6)نکته پایانی اینکه مهری که اهداء کننده ی کتاب اعم از ارگانهای دولتی یا اشخاص دلسوز به کتابخانه درصفحات اولیه کتاب حک می نمایند نباید درصفحه ی عنوان بخورد.

7)کتابداران عزیز واجمند می توانند برای آشنایی بیشتر با موضوعات کلی کتابها که درسیستم های          رده بندی کتب کتابخانه بکار گرفته می شود به کتاب:

 

             سرعنوانهای موضوعی فارسی انتشارات کتابخانه ی ملی مراجعه نمایند.

 

+ نوشته شده در  91/11/11ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

                     

                                                                بسمه تعالی                       

 

                                                             21/12/87

 

مطالب بیان شده وتصمیمات اتخاذ شده

 

دردومین جلسه شورای کتابخانه

 

 با حضور (استاد اسماعیلیان)

 

کارشناس محترم رشته کتابداری

 

1- مشخصات کتاب درصفحه عنوان حداقل تا خط سوم نوشته شود.(درموقع فهرست نویسی کامپیوتری)

2-به جای شماره دست نویس (شماره ثبت ) ازتاریخ زن استفاده شود.(دردفتر ثبت)

3-کتابهائی که بیشتر از یک نویسنده دارند اولی را می نویسیم وبعد (چند نقطه دیگران)

4-شماره صفحات درجدول مشخصات کتاب( فیپا) معیار ثبت نیست بلکه با یستی شماره صفحه آخر را ببینیم .

5- معیار ارزش های مادی کتاب براساس هرسال مثلاً ده درصد اضافه می باشد که هرسالی به مبلغ کتاب اضافه
 می گردد.

6- قیمت کتاب  رادردفتر ثبت باید به ریال بنویسیم.

7-دردفتر ثبت مشخصات 12گانه باید ثبت شود.(هر کتاب دردفتر ثبت کتاب کتابخانه دارای دوازده جدول مشخصات
 می باشد)

8-قسمت ملاحظات برای دوکار پیش بینی شده(جدول ملاحضات دفتر ثبت)

1- (جابجائی کتاب وگم شدن کتاب ) که کتاب مفقود شده(درجدول ملاحظات دفتر ثبت)مشخص می شود.

2-به امانت برده شدن کتاب توسط مثلاً کتابخانه دیگر درمدت زمان مشخص

9-بایستی شماره ثبت کتابها غیر ازکامپیوتر درداخل دفتر ثبت ، ثبت شود.

10- قفسه گردانی یا انبار گردانی (رف خوانی)که هرچندسال انجام می شود وکتب کتابخانه چک می شود.

11- هرکتابخانه دارای دو دفتر(دفتر ثبت کتاب )و(دفتر ثبت اعضای کتابخانه) می باشد.

12-معیار ازرده خارج کردن کتابها:

1- ویرایش جدید معمولاً کتابهایی که چند بار ویرایش وچا پ می شوند چاپ قدیمی تر از رده خارج می شود.

 2- کتب فرسوده که ارزش صحافی ندارد(بی ارزش باشد)با تنظیم صورت جلسه ولیست وتأیید هیأت امناء

3- کتب ضالّه (ازکتب صادق هدایت کتاب بوف کور مشکل ندارد)کتب های منتظری وسروش وفرقه های غیر مسلمان

13- چسباندن برچسبها مرحله آخر فهرست نویسی می باشد. که باید درپائین ستون (جای عطف کتاب)حک شود.

14- کتاب لغت، دائرة المعارف ، اطلس ،سرگذشت نامه جمعی ، سالنامه های آماری انتشارات مرکز آمار ، کتب مرجع اند. (استفاده لحظه ای وسریع ملاک کتب مرجع است) مثلاً : کنگره 97/Bp /297/دیوئی

15- (کارت کتاب )ضمیمه کارت عضویت می شود.(در موقع تحویل دادن کتاب به اعضای کتابخانه)

16-(برگه امانت کتاب) که مشخص کننده تعداد استفاده کنندگان ازکتاب می باشد.

18-شماره عطف کتاب ها بصورت کامپیوتری  قبلاً برروی کاغذ مخصوص ثبت شده بصورت برچسب باید خریداری شود

هربسته شامل 100 عدد برچسب می باشد.

 

17-بایستی تکلیف تقریباً 500کتابی که وقف مسجد بوده وشماره ثبت داشته ودرکامپیوتر ثبت شده مشخص گردد.

+ نوشته شده در  91/11/03ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

 
 

   

 بسمه تعالي 

 ------------------------------------------------------------------------------------

 

  در يك نگاه كلي : كتابهاي 

  (كتابخانه شهيد مطهري) 

 را در چند بخش مي توان رده بندي كرد.

  

  بر اساس ستون يا رديف   

 

 ------------------------------------------------------------------------------------   

                        الف) مذهبي :  

     ------------------------------------------------------------------------------------

1-  تفاسير نمونه   و   الميزان 

  و دايره المعارف هاي تشيع و اسلامي 

   و  علمي نوجوان

   ------------------------------------------------------------------------------------

2-  الغدير و لغت نامه ها و   نهج البلاغه ها 

 و  كتب مرجع حديثي  و  نهج البلاغه هاي نوجوان

   شرح نهج البلاغه محمد تقي جعفري

صحيفه سجاديه و .......

  ------------------------------------------------------------------------------------

3-  امام حسين(ع) و  عاشورا  و  محرم  و

 حضرت زينب (س)   و كربلا  و .......

  ------------------------------------------------------------------------------------

4- حضرت فاطمه(س) و  چهارده 

  ------------------------------------------------------------------------------------

5-  امام زمان(عج)  

  ------------------------------------------------------------------------------------

۶)  نماز   و  دعا  و  مناجات

  و  روزه  و   احكام نوجوان

و رساله هاي مراجع  و......

       ------------------------------------------------------------------------------------

                 ب)   ادبيات فارسي

      ------------------------------------------------------------------------------------

1- شعر و   منتخب و برگزيده اشعار  

 و   زندگينامه شاعران   و بزرگان  و  علم

     ------------------------------------------------------------------------------------         

2- ديوان هاي شعر فارسي : حافظ  و گلستان  

و  بوستان  و...

       ------------------------------------------------------------------------------------

3- داستان هاي كوتاه و بلند فارسي : 

 شاهنامه و كليله و دمنه و  

            هزار و يك شب و مثنوي و ...... 

                               و   فن نگارش  

        ------------------------------------------------------------------------------------

          ج) داستان و  حكايت  و  افسانه ها    

           ------------------------------------------------------------------------------------

      داستان هاي بلند فارسي  و خارجي 

  و  رمان هاي بلند  و  كوتاه

  داستان هاي كوتاه مذهبي و  ادبي 

   و  كودك و نوجوان  و  ضرب المثلها  و   طنز 

  و  حكايت هاي كوتاه  

    ------------------------------------------------------------------------------------

    د) تاريخي  و  انقلاب  و   دفاع مقدس  

   ------------------------------------------------------------------------------------

      ذ)   هنر  و   ورزش  و   روانشناسي

               و    علوم تربيتي     

    ------------------------------------------------------------------------------------

        ن ) قصه كودك    و    آموزشي كودك  

       ------------------------------------------------------------------------------------

  و     مجلات كودك    و   عكس كودك

 

  و   پزشكي كودك    و   تربيتي كودك  و .......  

    ------------------------------------------------------------------------------------

       وستاره شناسي : علمي نوجوان 

     ------------------------------------------------------------------------------------

     ه)  پزشكي   و  رياضي  و  ادبي  و  دانش ها 

     ------------------------------------------------------------------------------------

                ي )  تاريخ  و آثار تاريخي

         ------------------------------------------------------------------------------------

 و جوانان و جهانگردی و... 

 
 

+ نوشته شده در  91/11/03ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

 

 

              سه کارتن   کتاب های    از رده خارج شده 

 

      و  یک کارتن کوچک   کتاب  علمی نوجوان  از رده خارج شده  

 

 از کتابخانه شهید مطهری در اختیار  بنیاد مهدی (عج) گلشن است. 

 

           ------------------------------------------------------------------------

 

           نمونه موضوعات تحقیقی دانش آموزی

 

  با استفاده از کتب کتابخانه :  شهید مطهری

 

        زندگینامه های اندیشمندان  و  بزرگان 

 

  آداب سخن گفتن و آداب سفر : کتاب کشکول شیخ بهائی

 

       دائره المعارف علمی  نوجوانان

 

القاب حضرت مهدی (عج)  - قصه های قرآن 

 

                                  زندگی معصومین   ( علیهم السلام  )

+ نوشته شده در  91/11/03ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

+ نوشته شده در  91/11/03ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

+ نوشته شده در  91/11/03ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

 
+ نوشته شده در  89/10/20ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

+ نوشته شده در  89/10/20ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

 

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  89/10/20ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

 

                                                     گام اول  

 

           www.kanoonbasiejmousa1.blogfa.com

                                   

                          روی آدرس کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  89/10/20ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  89/10/20ساعت   توسط  رضائی موسی آبادی  |